Ogłoszenie.

 

Od roku szkolnego 2019/2020 orkiestry nie będzie.

 

Uczniowie kl.II c/4-IV c/4 i IV c/6-VI c/6 będą typowani na chór i zespoły.

 

Informacja o przydziałach na ten rok zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń na koniec tygodnia.