Decyzja Dyrektora PSM I stopnia w Szprotawie nr 2/2015 z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia kandydatów do klasy I c/6 i c/4

W związku z naborem do klasy I c/6 i c/4 na rok szkolny 2015/2016 do PSM I stopnia w Szprotawie, na podstawie  paragrafu 7  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych Dz. U. z 2014 r., poz. 686),na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), na podstawie regulaminu rekrutacji w PSM I stopnia w Szprotawie, na podstawie wyników komisji rekrutacyjnej z badania predyspozycji z dnia 21.05.2015r. i 22.05.2015r.

Dyrektor PSM I stopnia w Szprotawie ogłasza listę kandydatów przyjętych do nauki do I klasy na rok szkolny 2015/2016

 

Do klasy I/6:

 

1.

DĄBROWSKI JĘDRZEJ

7 lat

gitara

2.

DENKIEWICZ LILIANNA

7

skrzypce

3.

HABICH JOANNA

7

skrzypce

4.

JEŻEWSKA HANNA

7

perkusja

5.

JÓŹWIK FILIP

7

perkusja

6.

LICHWAŁA EWA

7

wiolonczela

7

ŁAGOWSKA ALEKSANDRA

8

fortepian

8.

ŁUKOWSKI MATEUSZ

6

trąbka

9.

MIOTŁA JUDYTA

7

fortepian

10.

PATLA PIOTR

7

trąbka

11.

ROGOZIŃSKA LUIZA

7

flet

12.

SKRZYŃSKA JULIA

6

skrzypce

13.

SOBAŃSKI JAKUB KRZYSZTOF

5

waltornia

14.

SOPPART IGNACY

8

akordeon

15.

SZULIK MARTYNA ANNA

7

fortepian

16.

WOJTYSIAK LENA

8

fortepian

 

 

Do klasy I/4:

 

1.

BARTCZAK MAGDALENA

13 lat

gitara

2.

BARYS RADOSŁAW

10

klarnet

3.

BARYS SZYMON

11

saksofon

4.

BUDZIŃSKI SZYMON

11

saksofon

5.

FERRARI JAKUB

9

perkusja

6.

FERRARI NIKOLA

10

perkusja

7.

FRANCZYK MARIA

14

flet

8

KARWECKA ANNA

9

fortepian

9.

KLECZKO PAULA

10

skrzypce

10.

KOCZEWA JULIA

10

fortepian

11.

MARCINKOWSKA NATALIA

10

wiolonczela

12.

PIGDANOWICZ MATEUSZ

8

akordeon

13.

PIGDANOWICZ MICHAŁ

9

akordeon

14.

RABSKA NATALIA

11

gitara

15.

SUSKA MARIA

9

fortepian

16.

SUSKA MONIKA

9

fortepian

 

 

Lista rezerwowa w cyklu sześcioletnim:

Chilmanowicz  Inga, Kalinowski Wojciech, Dudlej Michał, Kamińska Wiktoria, Sierańska Antonina.

Wyżej wymienione osoby zakwalifikowały się do nauki w PSM I stopnia w Szprotawie w cyklu 6-letnim, lecz z powodu braku miejsc nie zostały przyjęte. W przypadku rezygnacji osób, przyjętych do PSM I stopnia w Szprotawie, lista przyjętych będzie się uzupełniała kandydatami z listy rezerwowej  do dnia 20 września 2015r.

  

Osoby, które nie zakwalifikowały się  do nauki w PSM I stopnia w Szprotawie na rok szkolny 2015/2016:

Maria Dziadkiewicz, Nadia Mazurek.