CCF20170521 00000

Joanna Habich zdobyła tytuł laureata i nagrodę specjalną Międzynarodowego

 

Konkursu w

 

Zduńskiej Woli.

 

Do konkursu Asię przygotowały panie:

 

mgr Barbara Szałata  

 

mgr Marlena Misiak

 

W przygotowaniach oraz konkursie Asię wspierała w roli akompaniatora mgr Izabela

 

Habich.

 

 

Gratulujemy serdecznie!