PRZEWODNICZĄCA: OLGA MATKOWSKA

WICEPRZEWODNICZĄCY: AGNIESZKA MATKOWSKA

SEKRETARZ: ANDRZEJ NOWAK

SKARBNIK: WŁODZIMIERZ TUZ

CZŁONKOWIE: IZABELA CHUTKO

                           DOROTA RYMARZ

                           ARLETA SIERAŃSKA

                                   

 KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW: BS 87 9657 0007 0011 0152 5269 0001