Szanowni Państwo

Zakwalifikowanie się kandydata do nauki w Szkole Muzycznej nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do szkoły. Przyjęcie kandydatów do szkoły jest uzależnione od limitów etatów przyznanych szkole, oraz ograniczonej ilości miejsc na każdym instrumencie. Lista osób przyjętych do nauki w PSM I st. w Szprotawie będzie podana do publicznej wiadomości 05.08.2018r. po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego na rok 2018/2019 przez Organ Prowadzący.