UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE

Przypominamy, że 29.04.2021r.

(czwartek)

i

30.04.2021r.(piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, iż można zgłaszać się do sekretariatu szkoły, w celu odebrania wygenerowanego hasła

 

do dziennika elektronicznego.

 

Serdecznie zapraszamy.

deklaracje 1

 

 

 

 

 

 

……………………………….. Szprotawa,…………………..

………………………………..

…………………………………

…………………………………

Do Dyrekcji PSM I st.

w Szprotawie

Pani Angeli Stepenko

PODANIE

Zwracam się z prośbą o umożliwienie nauczania* zdalnego, hybrydowego, stacjonarnego mojemu synowi/córce……………………………………………………….. w zajęciach z……………………………………………………… ……………………………………………..za zgodą nauczyciela.

…………………………………….

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Wzór podania.

GODZINY PRACY

 

 

SEKRETARIATU

 

 

PN-PT 9.00-16.00