Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie

 

ogłasza nabór uczniów w wieku od 6 do 16 lat

 na rok szkolny 2018/2019

 

do nauki gry na następujących  instrumentach:

 

fortepian, skrzypce, wiolonczela, harfa,  gitara,  akordeon, perkusja

flet,  klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon.

 

Badanie predyspozycji muzycznych odbędzie się w szkole PSM I stopnia w Szprotawie w następujących

terminach:

 

9 kwietnia 2018r. od godz. 16.00

12 kwietnia 2018r. od godz. 16.00

 

Badania wstępne polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry

na określonym instrumencie.

Zakres badania zdolności muzycznych przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora szkoły i obejmuje:

a) wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki,

b) badanie słuchu i pamięci muzycznej,

c) kontrolę poczucia rytmu,

d) umiejętność powtarzania głosem pojedynczych dźwięków i motywów muzycznych.

 

Podstawą przyjęcia do PSM I stopnia jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ( 1 – 25) podczas badania przydatności

kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej.

Ilość miejsc do nauki na każdym instrumencie jest ograniczona.

 

 

 

Zapraszamy również na Dzień Otwartych Drzwi 7 kwietnia 2018r. o godz. 15.00

 

 

 

INFORMACJE I DRUKI DO POBRANIA:

- na stronie www.psmszprotawa.pl (zakładka „REKRUTACJA")

- lub w sekretariacie PSM

 

KORZYŚCI JAKIE OFERUJE NAUKA W SZKOLE MUZYCZNEJ

POBIERZ WNIOSEK


 

 

UWAGA! Dokumenty należy złożyć do 9 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA
sekretariat szkoły: 9:00 – 17:00
tel.: (68) 376 2416


Serdecznie zapraszamy!!!