Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie

 

ogłasza nabór uczniów w wieku od 6 do 16 lat

 na rok szkolny 2019/2020 

 

do nauki gry na następujących  instrumentach:

 

fortepian, skrzypce, wiolonczela, harfa,  gitara,  akordeon, perkusja

flet,  klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon.

 

Badanie predyspozycji muzycznych odbędzie się w szkole PSM I stopnia w Szprotawie w następujących

terminach:

 

27 maja 2019r. od godz. 16.00

 

28 maja 2019r. od godz. 16.00

6 czerwca 2019r. od godz. 16.00

 

Badania wstępne polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry

na określonym instrumencie.

Zakres badania zdolności muzycznych przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora szkoły i obejmuje:

a) wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki,

b) badanie słuchu i pamięci muzycznej,

c) kontrolę poczucia rytmu,

d) umiejętność powtarzania głosem pojedynczych dźwięków i motywów muzycznych.

 

Podstawą przyjęcia do PSM I stopnia jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ( 1 – 25) podczas badania przydatności

kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej.

Ilość miejsc do nauki na każdym instrumencie jest ograniczona.

 

 

 

Zapraszamy również na Dzień Otwartych Drzwi 13 maja 2019 r. o godz.17.00.

 

 

 

INFORMACJE I DRUKI DO POBRANIA:

- na stronie www.psmszprotawa.pl (zakładka „REKRUTACJA")

- lub w sekretariacie PSM

 

 

 

KORZYŚCI JAKIE OFERUJE NAUKA W SZKOLE MUZYCZNEJ (pdf)

 

 

 

POBIERZ WNIOSEK (pdf)


 

 

UWAGA! Dokumenty należy złożyć do 27.05.2019r. (poniedziałek)

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA
sekretariat szkoły


tel.: 519 054 623


Serdecznie zapraszamy!!!