Wszystkie informacje organizacyjne o roku szkolnym 2018/2019 znajdują się w zakładce ROK SZKOLNY 2018/2019