Szanowni Rodzice i uczniowie szkoły!

Na podstawie pozytywnej opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustalam w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 31.10.2019r.

- 02 i 03. 01.2020r.

- 08.04.2020r.

- 30.04.2020r.

- 12.06.2020r.