UWAGA

LISTA OSÓB PRZYJETYCH DO KL.I

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZOSTANIE UMIESZCZONA NA STRONIE W DNIU 05.08.2019r..