W zakładce http://www.psmszprotawa.pl/index.php/rok-szkolny-2020-21 tymczasowe plany zajęć z

 

przedmiotów teoretycznych i z chóru.