W zakładce rok szkolny 2020/2021 znajduje się aktualne zarządzenie związane z sytuacją

epidemiologiczną.

http://www.psmszprotawa.pl/index.php/rok-szkolny-2020-21/382-zarzadzenie-dyrektora-psm-i-st-w-szprotawie-nr-19-2020