Dotarła do nas wspaniała wiadomość, uczennica Joanna Habich,

 

skrzypaczka z klasy pani Barbary Szałaty, została stypendystką Marszałka

 

Województwa Lubuskiego.

 

Gratulujemy serdecznie!

 

joanna habich