Dyplom 2021 05 01 Belgrad 1

98,33

w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym

 

w Belgradzie (Serbia).

 

Asia ucząca się w klasie pani mgr Barbary Szałaty,

 

wykonała swój program znakomicie

 

uzyskując ocenę: 98,33/100 pkt.,

 

co pozwoliło zdobyć I miejsce

 

w kategorii Middle Junior

 

W konkursowej prezentacji wspierał Asię pan mgr Wojciech Zawiślak.

 

Gratulujemy !