Społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej w Szprotawie składa pani Angeli Stepenko serdeczne gratulacje z

okazji wygrania konkursu, oraz powierzenia już na trzecią kadencję stanowiska Dyrektora naszej Szkoły.

Podczas konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, panią Angelę

Stepenko wspierali przedstawiciele Rady Pedagogicznej, pani Anna Blum i pan Piotr Nowak, oraz

przedstawiciel Rady Rodziców, pan Marcin Bojski. W komisji konkursowej zasiedli wizytatorzy z sześciu

regionów Polski. W wyniku postępowania konkursowego panią Angelę Stepenko jednogłośnie wybrano na

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Szprotawie.

Życzymy samych trafnych decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, uczniami, rodzicami,

oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku i wielkiej życzliwości,

Społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej w Szprotawie

Gratulujemy serdecznie!

image000000