Ze względu na koncerty klas pierwszych w szkolnej auli zajęcia z chóru są odwołane.