Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2017/2018

do nauki gry na następujących  instrumentach:

  • harfa
  • fortepian
  • skrzypce, wiolonczela
  • gitara,  akordeon
  • flet,  klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon
  • perkusja

 Badanie predyspozycji muzycznych odbędzie się w siedzibie PSM I stopnia w Szprotawie w następujących terminach: 

22 maja 2017r. od godz. 16.00

30 maja 2017r. od godz. 16.00

Kolejność i godzina wejścia na badanie predyspozycji, zostanie ustalona po zamknięciu listy knandydatów i zamieszczona na stronie internetowej szkoły 22 maja 2017r., o godzinie 12.00

  Zakres badania zdolności muzycznych przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora szkoły i obejmuje:

  • a) wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki,
  • b) badanie słuchu i pamięci muzycznej,
  • c) kontrolę poczucia rytmu,
  • d) umiejętność powtarzania głosem pojedynczych dźwięków i motywów muzycznych.

Podstawą przyjęcia do PSM I stopnia jest zainteresowanie grą na danym instrumencie i uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ( 1 – 25) podczas badania przydatności kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej. Badania wstępne polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

 UWAGA RODZICE!

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szprotawie, dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w PSM I st. w Szprotawie, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Dodatkowo do wniosku o przyjęcie dziecka, które ukończy 5 lat  w bieżącym roku kalendarzowym należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

DRUK DO POBRANIA:

WNIOSEK I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA - pobierz_(pdf)

 

UWAGA! Dokumenty należy złożyć do 19 maja 2017 r.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA 
sekretariat szkoły: 9:00 – 17:00 
tel.: (68) 376 2416


Serdecznie zapraszamy!!!

Ogłoszenie wyników rekrutacji - poniedziałek 19 czerwca 2017r., godz. 12.00.