Przydział do poszczególnych nauczycieli osób przyjętych do I klasy do PSM I st. w Szprotawie na rok szkolny 2018/2019

 

 

cykl 6- letni :

1.Łucja Kasa   - flet - mgr Włodzimierz Tuz

2.Julia Ilczyszyn – harfa – mgr Natalia Różańska ( zastępstwo za mgr Annę Blum)

3.Maja Bojska – skrzypce – mgr Barbara Szałata

4.Natalia Kluczka – skrzypce – mgr Katarzyna Kolodziejska - Wierzejewska

5.Dominik Targowski – fortepian – mgr Izabela Habich

6.Natasza Cieślar – skrzypce – mgr Katarzyna Kołodziejska - Wierzejewska

7.Jagoda Grono – gitara – mgr Jarosław Lewandowski

8.Aleksandra Lewkowicz – skrzypce - mgr Katarzyna Kołodziejska - Wierzejewska

9.Lena Wawryn – flet – mgr Włodzimierz Tuz

10.Amelia Pawłowska – akordeon – mgr Mateusz Pęciak

11.Nikodem Chrupałła – perkusja – mgr Piotr Nowak

12.Lidia Walkowiak – saksofon – mgr Jarosław Knyszko

13.Marcel Czajka – saksofon – mgr Jarosław Knyszko

                                           cykl 4- letni:

1.Amelia Ludziak – flet – mgr Włodzimierz Tuz

2. Sara Ludziak – saksofon – mgr Jarosław Knyszko

3.Karolina Wawrzyniak – gitara – mgr Jarosław Lewandowski

4.Ada Roszak – gitara – mgr Jarosław Lewandoski

5.Michał Pawęska – fortepian – mgr Karolina Czernisz - Tuz

6.Lidia Pawęska – fortepian – mgr Karolina Czernisz - Tuz

7.Irena Roszak – fortepian – mgr Angela Stepenko

8.Wiktoria Sławek – perkusja – mgr Piotr Nowak

9.Lena Pawłowska – wiolonczela – mgr Sylwia Kamzelska - Bronowicka

10.Julia Michalczenia – flet – mgr Włodzimierz Tuz

11.Bartosz Marcinkiewicz – akordeon – mgr Mateusz Pęciak

12.Paulina Sendrowicz – fortepian – mgr Izabela Habich

13.Lena Banaszkiewicz – skrzypce – mgr Katarzyna Kołodziejska - Wierzejewska

14.Wiktoria Czajka – saksofon – mgr Jarosław Knyszko

15.Cyprian Miodek – klarnet – mgr Jarosław Knyszko

16.Filip Załupski - trąbka - mgr Jerzy Szałata

Osoby, które się zakwalifikowały i nie dostały do PSM I st. w Szprotawie:

1) znajdują się na liście rezerwowej

2) w przypadku rezygnacji którejś z wyżej wymienionych osób do końca września, lista osób przyjętych będzie uzupełniana osobami z listy rezerwowej na podstawie najwyższej punktacji i chęci podjęcia nauki na zaproponowanym instrumencie.

3)mogą rozpocząć naukę w Społecznym Ognisku Artystycznym w Szprotawie pod warunkiem wolnych miejsc u danego nauczyciela.