……………………………….. Szprotawa,…………………..

………………………………..

…………………………………

…………………………………

Do Dyrekcji PSM I st.

w Szprotawie

Pani Angeli Stepenko

PODANIE

Zwracam się z prośbą o umożliwienie nauczania* zdalnego, hybrydowego, stacjonarnego mojemu synowi/córce……………………………………………………….. w zajęciach z……………………………………………………… ……………………………………………..za zgodą nauczyciela.

…………………………………….

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

Wzór podania.