Joanna Habich

 

z klasy pani mgr Barbary Szałaty laureatem II miejsca Międzynarodowego Konkursu

 

 

Młodych Skrzypków „Będę Wirtuozem” w Krakowie

 

.

W bardzo trudnym technicznym konkursie, jedynym tego typu w Europie (uczniowie prezentują

 

gamę

 

w kilku sposobach i artykulacjach, pasaże, dwudźwięki, następnie dwie etiudy, w tym jedną

 

dwudźwiękową)

 

.

Program jest wykonywany bez towarzyszenia fortepianu.

 

 

Asia zyskała uznanie jury w składzie:

 

 

Prof. Antoni Cofalik - AM w Katowicach

 

,

Prof. Bartosz Bryła - AM w Poznaniu i Wrocławiu,

 

Prof. Robert Szreder - KM w Maastricht,

 

Prof. Robert Kabara - AM w Krakowie.

 

Gratulujemy !