Uwaga Rodzice

 

Rada Rodziców pomocy PSM I st. w Szprotawie serdecznie zaprasza na

 

walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wszystkich rodziców w

 

dniu 9 września 2020r.

 

 

I termin - godz.18.00

 

II termin –godz.18.15

 

w sali kameralnej.

Uwaga Rodzice

 

 

Rada Rodziców pomocy PSM I st. w Szprotawie serdecznie zaprasza na

 

walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wszystkich rodziców w

 

 

dniu 23 września 2020r.

 

 

I termin - godz.18.00

 

 

II termin –godz.18.15

 

w sali kameralnej.

W zakładce http://www.psmszprotawa.pl/index.php/rok-szkolny-2020-21 tymczasowe plany zajęć z

 

przedmiotów teoretycznych i z chóru.