Przypominamy, że Rada Rodziców wspiera działanie naszej szkoły, prosimy o regulowanie składek na

fundusz Rady Rodziców. Miesięczna składka wynosi 30zł.

 

Nr konta:

 

BS 87 9657 0007 0011 0152 5269 0001

Dotarła do nas wspaniała wiadomość, uczennica Joanna Habich,

 

skrzypaczka z klasy pani Barbary Szałaty, została stypendystką Marszałka

 

Województwa Lubuskiego.

 

Gratulujemy serdecznie!

 

joanna habich