0001

Uwaga

 

Rodzice kandydatów do kl.I

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy,

 

 

iż lista osób zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą osób przyjętych do nauki w szkole.

 

Lista osób przyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dn.05.08.2021r. o godz.12.00.

 

Ilość osób przyjętych będzie uzależniona od ilości przyznanych etatów, możliwości godzinowych

 

 

danego nauczyciela, zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przez Organ Prowadzący oraz

 

przyznanych szkole limitów finansowych na rok 2021/2022.

Szanowni Uczniowie i Rodzice

 

 

Do dn.24.06.2021r. osoby które kończą szkołę,

 

proszone są o zdanie instrumentów do magazynu.

Z uwagi na koncert klas pierwszych, zajęcia  chóru w środę 16 czerwca są odwołane.