"Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego-przygotowanie dokumentacji"

a) MKiDN - więcej

b) CEA - więcej

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie wzbogaciła się o nowe instrumenty muzyczne.

Jest nam miło poinformować, że dzięki staraniom  Dyrektor PSM I stopnia w Szprotawie Angeli Stepenko nasza szkoła  otrzymała dotację ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu : "Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet  - „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”. Program ten ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego.

Decyzja Dyrektora PSM I stopnia w Szprotawie nr 2/2015 z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie przyjęcia kandydatów do klasy I c/6 i c/4

W związku z naborem do klasy I c/6 i c/4 na rok szkolny 2015/2016 do PSM I stopnia w Szprotawie, na podstawie  paragrafu 7  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych Dz. U. z 2014 r., poz. 686),na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), na podstawie regulaminu rekrutacji w PSM I stopnia w Szprotawie, na podstawie wyników komisji rekrutacyjnej z badania predyspozycji z dnia 21.05.2015r. i 22.05.2015r.

Dyrektor PSM I stopnia w Szprotawie ogłasza listę kandydatów przyjętych do nauki do I klasy na rok szkolny 2015/2016

W czwartek 18 czerwca w auli naszej szkoły wystąpili uczniowie klas pierwszych cyklu sześcioletniego i czteroletniego. Dzieci po roku nauki prezentowały się znakomicie, a wszystkie występy nagradzane były gromkimi brawami. Usłyszeliśmy:

Oliwię Kozak i Martę Szymczak (duet), Martynę Kaczmarkiewicz, Kornelię Witkowską, Wiktorię Silską, Anastazję Rajewską, Gabrielę Pietras, Jakuba Śmigielskiego, Julię Michalczenię,  Juliana Roszaka, Karolinę Wawrzyniak, Weronikę Grzejdziak, Aleksandrę Święcicką, Dobrosławę Szymańską, i Oliwię Szymańską. Gościnnie wystąpił uczeń klasy czwartej Jakub Hołowko.

Wykonawcom akompaniowali: pani Izabela Habich i pan Wojciech Zawiślak, a koncert prowadziła pani Katarzyna Kołodziejska – Wierzejewska.

W spotkaniach wiolonczelowych brali udział uczniowie szkół muzycznych z Zielonej Góry, Nowej Soli, Krosna Odrzańskiego, Żagania, Szprotawy, Strzelec Krajeńskich i Żar.

Radosław Sykuła uczy się gry na wiolonczeli drugi rok w klasie pani Sylwii Kamzelskiej – Bronowickiej, podczas przesłuchań akompaniamentem naszego ucznia wspierał pan Wojciech Zawiślak. Organizatorzy poziom przesłuchań określili jako bardzo wysoki, tym bardziej cieszy sukces Radka.

Gratulujemy serdecznie.