W zakładce rok szkolny 2020/2021 znajduje się aktualne zarządzenie związane z sytuacją

epidemiologiczną.

http://www.psmszprotawa.pl/index.php/rok-szkolny-2020-21/382-zarzadzenie-dyrektora-psm-i-st-w-szprotawie-nr-19-2020

Uwaga Rodzice

 

 

Rada Rodziców pomocy PSM I st. w Szprotawie serdecznie zaprasza na

 

walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wszystkich rodziców w

 

 

dniu 23 września 2020r.

 

 

I termin - godz.18.00

 

 

II termin –godz.18.15

 

w sali kameralnej.

Uwaga Rodzice

 

Rada Rodziców pomocy PSM I st. w Szprotawie serdecznie zaprasza na

 

walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze wszystkich rodziców w

 

dniu 9 września 2020r.

 

 

I termin - godz.18.00

 

II termin –godz.18.15

 

w sali kameralnej.