Społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej w Szprotawie składa pani Angeli Stepenko serdeczne gratulacje z

okazji wygrania konkursu, oraz powierzenia już na trzecią kadencję stanowiska Dyrektora naszej Szkoły.

Podczas konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, panią Angelę

Stepenko wspierali przedstawiciele Rady Pedagogicznej, pani Anna Blum i pan Piotr Nowak, oraz

przedstawiciel Rady Rodziców, pan Marcin Bojski. W komisji konkursowej zasiedli wizytatorzy z sześciu

regionów Polski. W wyniku postępowania konkursowego panią Angelę Stepenko jednogłośnie wybrano na

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Szprotawie.

Życzymy samych trafnych decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, uczniami, rodzicami,

oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku i wielkiej życzliwości,

Społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej w Szprotawie

Gratulujemy serdecznie!

image000000

Dyplom 2021 05 01 Belgrad 1

98,33

w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym

 

w Belgradzie (Serbia).

 

Asia ucząca się w klasie pani mgr Barbary Szałaty,

 

wykonała swój program znakomicie

 

uzyskując ocenę: 98,33/100 pkt.,

 

co pozwoliło zdobyć I miejsce

 

w kategorii Middle Junior

 

W konkursowej prezentacji wspierał Asię pan mgr Wojciech Zawiślak.

 

Gratulujemy !