Zapraszamy uczniów po odbiór świadectw w piątek 26 czerwca 2020r.

Świadectwa wręczane będą przez nauczycieli poszczególnych klas według  następującego harmonogramu:

Poniżej godziny wręczenia świadectw 26.06.2020r.:
  11.45-12.00 W.Zawiślak
  12.00-12.30 K.Czernisz Tuz, W.Tuz
  12.30-13.00 B.Szałata, J. Szałata
  13.00-13.30 P.Nowak, S. Kamzelska -Bronowicka
  13.30- 14.00 A.Blum, J.Lewandowski
  14.00-14.30 J.Knyszko,I.Habich
  14.30-15.00 A.Stepenko
  15.00-15.30 Przerwa techniczna
  15.30-16.00 K.Koszewski, K.Kołodziejska-Wierzejewska

Zapraszamy.